Nhà quản lý Quỹ

Nhà quản lý Quỹ

Chúng tôi luôn chào đón quan hệ hợp tác với các Nhà quản lý Quỹ. Sau khi tiến hành những thẩm định cần thiết với quỹ của Quý vị, chúng tôi xin chúc mừng Quý vị đã có thể giao dịch thay mặt cho khách hàng của mình một cách chính thức hoặc ẩn danh. Chúng tôi cũng mang đến cho Quý vị cơ hội cải tiến dịch vụ trên website của chúng tôi. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng hoàn thành biểu mẫu và đại diện của chúng tôi sẽ liên hệ lại với Quý vị.