Tất cả giao dịch đều có rủi ro. Có thể bạn sẽ mất hết toàn bộ vốn

GFX Investment CNC News Coverage for Grand Opening

number:Securities Exchange Commission of Cambodia

License no. : ០០១ គឧ.ឈ/.ជ.អ/.ក.ម..

Bảng điều khiển của nhà giao dịch

EURUSD 27.0 73.0
USDJPY 57.1 42.9
EURJPY 35.2 64.8
GBPJPY 51.0 49.0
GBPUSD 55.9 44.1
XAUUSD 43.6 56.4
CRUDE OIL 68.7 31.3
NIKKEI_225 43.3 56.7
XAGUSD 54.5 45.5
DAX_30 10.7 89.3
DOW JONES 1.5 98.5
Buy Sell

Trách nhiệm của quản lý quỹ

Một trong những yêu cầu của chúng tôi đối với quản lý quỹ FM là họ phải đầu tư một khoản tiền nhất định vào các tài khoản.

Báo cáo và minh bạch tài khoản

Bạn có thể tra cứu báo cáo tài khoản theo ngày về hiệu suất của các nhà quản lý trên Thị trường FM

Linh hoạt nạp và rút tiền

Bạn có thể nạp hoặc rút tiền từ tài khoản của bạn bất kỳ lúc nào trong giờ làm việc.
Phí có thể được áp dụng và có thể khác nhau đối với các nhà quản lý quỹ khác nhau.

Chọn mức giải cứu và quản lý rủi ro của bạn

Mỗi nhà quản lý quỹ sẽ có một mức báo động đỏ hiển thị trên quỹ quản lý và chúng sẽ tự động ngừng giao dịch nếu đạt đến ngưỡng báo động đỏ. Lựa chọn quản lý quỹ đầu tư với mức độ rủi ro cao nhất mà bạn chấp nhận được.

Bạn muốn trở thành một nhà quản lý quỹ trên thị trường giao dịch GFXi FM?

fund-manager

Bạn muốn trở thành một nhà
đầu tư?