So sánh các loại tài khoản

GFX cam kết sẽ đem lại cho khách hàng những điều kiện giao dịch tốt nhất có thể. Chúng tôi cung cấp 3 loại tài khoản phù hợp với nhu cầu riêng của các nhà giao dịch khác nhau

Dù bạn đang muốn mở một tài khoản Demo hay Tài khoản thực, dưới hình thức tài khoản Bán lẻ , Ưu đãi, hay Cố định, bạn sẽ luôn thấy hoàn toàn linh hoạt trong thực hiện giao dịch mà bạn mong muốn. Bất kể chiến lược giao dịch, mức độ vốn hoặc mức độ chấp nhận rủi ro của bạn như thế nào, bất kể quy mô giao dịch ra sao, chúng tôi luôn có loại tài khoản phù hợp với nhu cầu của bạn.

GFX đem đến cho bạn rất nhiều loại tài khoản khác nhau, tất cả đều có tính cạnh tranh cao và đi kèm với các điều kiện giao dịch rõ ràng, được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu mọi nhà giao dịch

Xem nhanh – Loại tài khoản

Tạo bảng so sánh tài khoản chi tiết bằng cách chọn nhiều nhất 3 loại tài khoản từ các thẻ dưới (kéo xuống để xem bảng).