Tính an toàn của các Quỹ

security_1

Tại GFX chúng tôi hiểu rằng Nhà giao dịch thành công phải tập trung tối đa vào công việc giao dịch thay vì lo lắng về sự an toàn của các quỹ. Vì thế chúng tôi đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn mức độ cao nhất cho các quỹ.

Chúng tôi tin tưởng rằng nỗ lực của chúng tôi sẽ có tác động tích cực và trực tiếp tới khách hàng của mình cũng như khả năng sinh lời của tài khoản, sự tập trung cao hơn sẽ mang lại khả năng sinh lợi cao hơn trong thế giới giao dịch tài chính.

  Đơn vị dẫn đầu ngành về đảm bảo tính an toàn cho Quỹ của khách hàng

Thương hiệu GFX hướng tới mục tiêu trở thành công ty Toàn cầu hàng đầu trong thương mại trực tuyến, chuyên môn hóa vào Forex, CFDs tại thị trường chứng khoán Mỹ và Anh, hàng hóa, kim khí và chỉ số.

Đảm bảo an toàn cho quỹ của khách hàng là một phần trong triết lý của chúng tôi cùng với các điều kiện giao dịch và hỗ trợ khách hàng tốt nhất. Khách hàng của chúng tôi được đảm bảo rằng quỹ của họ đang được nắm giữ an toàn, minh bạch và toàn vẹn.

  Tài khoản tại các Ngân hàng hàng đầu

Công ty GFX International Co., Ltd đã quyết định Chỉ sử dụng các ngân hàng nổi tiếng được xếp hạng tốt. Sức mạnh và vị thế toàn cầu của nhãn hiệu GFX cho phép Công ty cung cấp dịch vụ ngân hàng thông qua các Ngân hàng hàng đầu thế giới.

  Tính riêng biệt của các quỹ

Quỹ của khách hàng được chia vào các tài khoản ngân hàng ủy thác của công ty tách riêng theo khách hàng. Những quỹ này nằm ngoại bảng và không thể sử dụng để thanh toán lại cho trái chủ trong trường hợp thanh toán theo kỳ hạn mặc định, tuy nhiên trường hợp này không bao giờ xảy ra. Vì thế, Quỹ của công ty luôn tách riêng khỏi Quỹ của khách hàng.

  Quản trị rủi ro

Công ty liên tục xác định, đánh giá, giám sát và kiểm soát từng loại rủi ro liên quan tới hoạt động của mình. Điều này có nghĩa là công ty sẽ đánh giá liên tục về tính hiệu quả của các chính sách, kế hoạch, thủ tục cho phép công ty dễ dàng đáp ứng nhu cầu tài chính và yêu cầu về vốn của công ty ở mọi thời điểm.

  Bảo vệ số dư âm

Điều kiện thị trường liên tục biến động luôn là kịch bản có thể xảy ra khi giao dịch Cùng với chính sách bảo vệ số dư tài khoản âm của GFX, nếu trường hợp số dư tài khoản âm xảy ra với tài khoản giao dịch của bạn do lệnh đóng quỹ, chúng tôi sẽ có điều chỉnh tương ứng để phục hồi lại số tiền bị trừ một cách đầy đủ. Bằng cách này, khách hàng của chúng tôi sẽ không phải lo lắng về các khoản nợ tương lai nữa.