MT4 កុំព្យូទ័រ

បង្កើនការជួញដូររបស់អ្នកជាមួយ
កម្មវិធី GFX MT4

MetaTraderគឺជាកម្មវិធីពេញនិយមបំផុតនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះ។ GFX MT4 បាននាំយក កម្មវិធី MetaTrader MT4 និង នាំមកជាមួយលំហូសាច់ប្រាក់ ដើម្បីបង្កើតចំណុចប្រទាក់ ក្នុងការជួញដូរដែលងាយស្រួល ជាមួយលំហូរសាច់ប្រាក់ចេញពីអន្តរធនាគារ និង ប្រតិបត្តិការរហ័ស។ កម្មវិធី GFX MT4 គឺជាកន្លែងធ្វើអាជីវករ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកជួញដូរ ធ្វើពាណិជ្ជកម្មក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ (Forex, CFD និង Futures)។ វាផ្តល់នូវឧបករណ៍ចាំបាច់ និងធនធានដើម្បីវិភាគតម្លៃនៃឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបង្កើតប្រតិបត្តិការជួញដូរ និង ប្រើប្រាស់កម្មវិធីជួញដូរដោយស្វ័យប្រវត្តិ (ទីប្រឹក្សាអ្នកជំនាញ)។ វាតំណាងឱ្យគំនិតរួមមួយ និង ត្រូវបានទាញយកចេញពីកម្មវិធីជួញដូរដ៏មានប្រជាប្រិយបំផុតនៅលើពិភពលោក។
* MT4 អាចត្រូវបានដំឡើងនៅលើ Mac OSរា។ ប៉ុន្តែវាមិនទាន់ចេញផ្សាយជាផ្លូវការដោយ GFX ឬ MetaQuotesនៅឡើយទេ វាគឺជាដំណោះស្រាយសម្រាប់អ្នកប្រើ Mac ដែលដាក់កម្មវិធី MT4 នៅលើប្រព័ន្ធរបស់ពួកគេ។

កម្មវិធី GFX MT4 ផ្តល់ជូននូវឧបករណ៍វិភាគដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៍មួយចំនួន:

មានរយៈពេលចំនួនប្រាំបួនអាចរកបានសម្រាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនីមួយៗដែលផ្តល់ការវិភាគលំអិត អំពីសក្ដានុពលនៃតារាងតម្លៃ។
សូចនាករ និង ឧបករណ៍ដែលមានស្រាប់ជាង 50 បានជួយសម្រួលការវិភាគនិង អនុញ្ញាតឱ្យកំណត់និន្នាការ, កំណត់រូបរាងផ្សេងៗ, កំណត់ចំនុចចូល និងចេញ។ ល។ ក្រៅពីនេះ វត្ថុមួយនេះអាចត្រូវបានអនុវត្តលើវត្ថុមួយទៀត ដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងប្រព័ន្ធជួញដូរផ្សេងៗ។

របៀបលុបកម្មវិធី MT4:

 • សូមចូលទៅកាន់ម៉ឺនុយចាប់ផ្តើម
 • បន្ទាប់មករកឈ្មោះកម្មវិធី MT4 របស់អ្នក
 • ចុចលើវា ហើយ រកផ្ទាំងលុបការតំឡើង

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ សូមទាក់ទង: [email protected]

អត្ថប្រយោជន៍

ការជួញដូរនៅលើប្រព័ន្ធជាក់លាក់មួយ អាចមានភាពខុសគ្នាពីការជួញដូរមួយផ្សេងទៀត។ ខណៈដែលមិនមានកម្មវិធីជួញដូរច្បាស់លាស់ ដែលបំពេញតម្រូវការរបស់អ្នកជួញដូរទាំងអស់, កម្មវិធី GFX MT4 ផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់អ្នកប្រើ។
បន្ថែមពីលើអត្ថប្រយោជន៍ខាងលើ មានលក្ខណៈពិសេសជាច្រើនទៀត ដែលកម្មវិធីនេះផ្តល់ជូនដូចជា លក្ខណៈប្រតិបត្តិពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗ, អ៊ីមែល និង ការរំលឹក។ សរុបមក កម្មវិធី GFX MT4 គឺជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីចាប់ផ្តើមការជួញដូរនៅក្នុងទីផ្សារ Forex យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។

 • ភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់តាមរយៈចំណុចប្រទាក់របស់វា។
 • ការផ្តល់ព័ត៌មាន មាននៅក្នុងកម្មវិធីជួញដូរដោយផ្ទាល់។
 • ឧបករណ៍វិភាគដែលបានរៀបចំទុកជាមុន។
 • សមត្ថភាពក្នុងការត្រួតលើការសិក្សាវិភាគ។
 • គំនូសតាង និង ការវិភាគជាច្រើន។
 • លើកទឹកចិត្តដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ទីប្រឹក្សាជំនាញ និង អនុញ្ញាតឱ្យប្រើពួកគេ។
 • កម្មវិធីពហុភាសា។
 • របាយការណ៍គណនីប្រចាំថ្ងៃ។
 • សង្ខេបគណនីអតិថិជនជាពេលវេលាពិតប្រាកដ, រួមទាំងគណនីដើម, ផលចំណេញ និង ការខាតបង់។
 • កន្លែងចតបញ្ឈប់។