គណនីថេរ

គណនីថេរ

គណនីថេរត្រូវបានតម្រូវទៅតាមអតិថិជន ដែលមានបំណងចង់ធ្វើការជួញដូរ ជាមួយនឹងគម្លាតនៃការទិញលក់មិនប្រែប្រួល ដែលអាចពឹងផ្អែកបាន។ ប្រភេទគណនីនេះ អនុញ្ញាតឱ្យវិនិយោគិនធ្វើការសម្រេចចិត្តជួញដូរដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ដោយផ្អែកលើលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់របស់យើង ហើយអនុញ្ញាតិឱ្យមានការអនុវត្ដយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរ ជាមួយការគ្រប់គ្រងអតិបរិមា។ គណនីថេរក៏ដំណើរការបានយ៉ាងល្អផងដែរ ជាពិសេសជាមួយអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ជំនាញ ដែលត្រូវបានរចនាឡើង ដើម្បីដំណើរការជាមួយគម្លាតនៃការទិញលក់ថេរ។

ពត៌មានលំអិតគណនីថេរ

កម្មវិធីជួញដូរ MetaTrader 4
គម្លាត From 3 pip
ឧបករណ៍ជួញដូរ Forex, Indices, Commodities and Share CFDs
ចំណុចក្បៀសទី 5
អានុភាពអតិបរមា 1:500*
ប្រតិបត្តិការ ប្រតិបត្តិការទីផ្សារ
ការដាក់ប្រាក់អប្បបរមា USD $100
ទំហំជួញដូរអប្បបរមា 0.01 lot
ការបង្កើនទំហំជួញដូរ 0.01
ទំហំជួញដូរសរុបអតិបរមា 60 Standard lots
ការបើកការបញ្ជាទិញដំណាលគ្នាអតិបរមា 300
Margin Call / Stop out level: 50% / 30% **
រូបិយប័ណ្ណគណនី USD
កម្រៃជើងសារ $10
ការផ្តល់ជូនទឹកប្រាក់បន្ថែម ការផ្តល់ជូនទឹកប្រាក់បន្ថែមដែលអាចបត់បែន

* សូមចំណាំថា ដោយផ្អែកលើការវិភាគប្រវត្តិសាស្រ្តនៃគម្លាតនៃទិញលក់នៅក្នុង MT4 របស់យើង គម្លាតរបស់យើងនៅថេរ 99.73% នៃពេលវេលា ប៉ុន្តែប្រហែលជាម្តងម្កាលអាចកើនឡើង ក្នុងកំឡុងពេលសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចធំៗ។.
**អានុភាពអាចត្រូវបានកែតម្រូវក្នុងករណីដើមទុន ក្នុងគណនីមានចំនួនលើសពី $400,000។.
***បើជម្រើសជម្រើសប្រាក់បន្ថែម 100% ត្រូវបានជ្រើសរើស ប្រតិបត្តិការទាំងអស់ ត្រូវបានបញ្ឈប់ នៅពេលដែលដើមទុនស្ថិតនៅក្រោមកម្រិតនៃប្រាក់ប្រាក់បន្ថែម ប្រសិនបើតម្រូវការទំហំប្រាក់បន្ថែមមិនទាន់ត្រូវបានបំពេញក៍ដោយ….