ការប្រៀបធៀបគណនី

ក្រុមហ៊ុន GFX ប្តេជ្ញាផ្តល់ជូនអតិថិជនរបស់ខ្លួន នូវលក្ខខណ្ឌជួញដូរដ៏ល្អបំផុត។ ដល់ទីបញ្ចប់នេះ យើងផ្តល់ជូននូវគណនីចំនួន 3 ផ្សេងគ្នា ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការជាក់លាក់របស់ពាណិជ្ជករខុសៗគ្នា។ មិនថាអ្នកកំពុងរកមើលបើកគណនីសាកល្បង ឬ គណនីពិតប្រាកដ តាមរយៈ គណនីធម្មតា, ពិសេស និង ថេរ អ្នកនឹងរកឃើញភាពបត់បែនពេញលេញក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅកម្រិត ដែលអ្នកចង់បាន។ អ្វីដែលជាយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូររបស់អ្នក កម្រិតនៃដើមទុន ឬ ហានិភ័យ ពីទំហំតូច ទៅទំហំជួញដូរដែលគ្មានដែនកំណត់ មានគណនីដែលត្រូវនឹងតម្រូវការរបស់អ្នក…

ក្រុមហ៊ុន GFX ផ្តល់ជូននូវប្រភេទគណនីចម្រុះធំទូលាយ ដែលមានលក្ខខណ្ឌជួញដូរ ដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ និង ខុសប្លែក និងត្រូវបានរចនាឡើងជាពិសេស ដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់វិនិយោគិនគ្រប់ប្រភេទ។

ប្រភេទគណនី

បង្កើតតារាងប្រៀបធៀបគណនីរបស់អ្នកដោយខ្លួនឯង ដោយចុចលើប្រភេទគណនីរហូតដល់ទៅ 3 ប្រភេទពីផ្ទាំងខាងក្រោម (អូសចុះក្រោមដើម្បីមើលតារាង)។