សុវត្ថិភាពនៃមូលនិធិ

security_1

នៅទីនេះនៅ GFX យើងយល់ថា អ្នកជួញដូរដែលទទួលបានជោគជ័យ ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ពេញទី ទៅលើការជួញដូររបស់ពួកគេ ជាជាងព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពនៃមូលនិធិរបស់ពួកគេ។ ហេតុនេះហើយ បានជាយើងបានចាត់វិធានការវិសាមញ្ញ ដើម្បីធានានូវកម្រិតសុវត្ថិភាពនៃមូលនិធិ។ យើងជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថា កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើង នឹងមានផលប៉ះពាល់វិជ្ជមានទៅលើអតិថិជនរបស់យើង និង ផលចំណេញ សម្រាប់គណនីរបស់ពួកគេ ចាប់តាំងពីការផ្តោតអារម្មណ៍ខ្ពស់ ទៅរកប្រាក់ចំណេញខ្ពស់នៅក្នុងពិភពនៃការជួញដូរហិរញ្ញវត្ថុមួយនេះ។

  អ្នកដឹកនាំនៅក្នុងឧស្សាហកម្មដែលនាំទៅដល់សុវត្ថិភាពមូលនិធិរបស់អតិថិជន

GFX មានបំណងចង់ក្លាយជាអ្នកដឹកនាំសកល ក្នុងការជួញដូរតាមអនឡាញ ដែលមានឯកទេសលើ Forex, CFDs, ភាគហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិក និង ចក្រភពអង់គ្លេស, Commodities, លោហៈធាតុមានតម្លៃ និង សន្ទស្សន៍ភាគហ៊ុន។

អតិថិជនមូលនិធិធានា បានជាផ្នែកមួយនៃទស្សនវិជ្ជារបស់យើង រួមជាមួយលក្ខខណ្ឌពាណិជ្ជកម្ម ដែលមិនផ្ជាប់ និង ការគាំទ្ររបស់អតិថិជន។ អតិថិជនរបស់យើងត្រូវបានធានាថា មូលនិធិរបស់ពួកគេត្រូវបានធ្វើឡើង ដោយមានសុវត្ថិភាពភាពច្បាស់លាស់ និងភាពសុចរិត។

  គណនីជាមួយធនាគារកំពូលៗ

ក្រុមហ៊ុន GFX International Co. , Ltd បានសំរេចចិត្តប្រើប្រាស់តែធនាគារដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះប៉ុណ្នោះ។ ភាពរឹងមាំ និង ជំហរជាសាកលរបស់ GFX អនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាធនាគារ តាមរយៈធនាគារលំដាប់កំពូល។

  ការបែងចែកមូលនិធិ

មូលនិធិរបស់អតិថិជន ត្រូវបានទទួលនៅក្នុងគណនីធនាគាររបស់អតិថិជន។ មូលនិធិទាំងនេះត្រូវបានបិទតារាងតុល្យការ និង មិនអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីសងម្ចាស់បំណុលនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ ដែលមិនទំនងរបស់ក្រុមហ៊ុននោះទេ។ ដូច្នេះមូលនិធិរបស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានបែងចែកចេញពីមូលនិធិរបស់អតិថិជន។

  ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

ក្រុមហ៊ុនបន្តការកំណត, វាយតម្លៃ, ត្រួតពិនិត្យ, និងគ្រប់គ្រងហានិភ័យគ្រប់ប្រភេទ ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន។ នេះមានន័យថា ការវាយតម្លៃជាប្រចាំ ស្តីពីប្រសិទ្ធភាព នៃគោលនយោបាយ ការរៀបចំ និង នីតិវិធី ដែលអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុន អាចបំពេញតម្រូវការហិរញ្ញវត្ថុ និង តម្រូវការមូលធនរបស់ខ្លួនបានយ៉ាងងាយស្រួលគ្រប់ពេល។

  ការការពារតុល្យភាពអវិជ្ជមាន

លក្ខខណ្ឌទីផ្សារដែលប្រែប្រួលខ្លាំង គឺតែងតែជាសេណារីយ៉ូ ទៅរួចមួយនៅពេលទិញលក់។ ស្របតាមគោលនយោបាយការពារតុល្យភាពអវិជ្ជមានរបស់ GFX ក្នុងករណី ដែលតុល្យភាពអវិជ្ជមានកើតមាននៅក្នុងគណនីជួញដូររបស់អ្នក ដោយសារតែយើងឈប់ដំណើរការ យើងនឹងធ្វើការកែតម្រូវពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីគ្របដណ្តប់ចំនួនអវិជ្ជមានពេញលេញ។ តាមវិធីនេះអតិថិជនរបស់យើង មិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភអំពីបំណុលដែលអាចកើតមាននោះទេ។