លក្ខខណ្ឌ

គេហទំព័រនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រង និង ដំណើរការដោយក្រុមហ៊ុន GoldFX Co Ltd, ដែលមានការិយាល័យចុះបញ្ជីនៅអគារលេខ 225 ផ្លូវលេខ 51 កែងផ្លូវលេខ 370 សង្កាត់បឹងកេងកង 1 ខណ្ឌរាជធានីភ្នំពេញ។

សូមអានលក្ខខណ្ឌទាំងនេះដោយប្រុងប្រយ័ត្នតាមរយៈការចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះ អ្នកយល់ព្រមយល់ព្រមតាមលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោមនេះ

ដើម្បីចូលគេហទំព័រទាំងពីរនេះ និង មាតិការផ្សេងៗទៀត។ ក្រុមហ៊ុន GFX រក្សាសិទ្ធក្នុងការផ្លាស់ប្តូរល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះ ដោយគ្មានការជូនដំណឹងមុន។ អ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការពិនិត្យមើលលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ ការបន្តប្រើប្រាស់វែបសាយត៍នេះ ដើម្បីតាមដានរាល់ការផ្លាស់ប្តូរ ដូចនេះនឹងជួយសម្រួលដល់ការទទួលយករបស់អ្នក

ភាពជាម្ចាស់នៃគេហទំព័រ

្រុមហ៊ុន GFX ជាម្ចាស់និងរក្សាគេហទំព័រនេះ។ គ្មានសកម្មភាពនៃការទាញយក ឬ ថតចម្លងពីគេហទំព័រនេះទេ នឹងផ្ទេរចំណងជើងទៅកម្មវិធី ឬ មាតិកាណាមួយពីគេហទំព័រនេះទៅអ្នក។ រាល់អ្វីដែលអ្នកបញ្ជូនទៅគេហទំព័រនេះ នឹងក្លាយទៅជាកម្មសិទ្ធិរបស់ GFX ដែលអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយ GFX សម្រាប់គោលបំណងស្របច្បាប់ណាមួយ និង ត្រូវបន្ថែមការបង្ហាញព័ត៌មានដែលត្រូវចាត់ទុកថា សមស្របដោយ GFX រួមទាំងអាជ្ញាធរច្បាប់ណាមួយ ដែល GFX ត្រូវអនុវត្ត។ GFX រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ដោយគោរពកម្មសិទ្ធិថតចម្លង

ការចូលប្រើគេហទំព័រ

វែបសាយត៍ និង ព័ត៌មាននេះ ឧបករណ៍ និង សម្ភារៈដែលមានក្នុងនោះ មិនត្រូវបានបញ្ជូនទៅ ឬ មានបំណងសម្រាប់ចែកចាយ ឬ ប្រើប្រាស់ដោយបុគ្គល ឬ អង្គភាពណាមួយ ដែលជាពលរដ្ឋ ឬ ជាអ្នករស់នៅ ឬ មានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចណាមួយ ដែលការចែកចាយការបោះពុម្ពផ្សាយភាព ឬ ការប្រើប្រាស់ផ្ទុយនឹងច្បាប់ ឬ បទបញ្ជា រឺដែលអាចធ្វើឱ្យ GFX ឬ សាខារបស់ខ្លួនមានការចុះបញ្ជី ឬ តម្រូវការអាជ្ញាប័ណ្ណក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចបែបនោះ។

សិទ្ធិថតចម្លង

សម្ភារៈដែលមានក្នុងគេហទំព័រ រួមមានប៉ុន្តែមិនមានកំណត់ចំពោះការបង្កើត អត្ថបទ វីដេអូ ការថតសម្លេង និង រូបភាពទាំងអស់ ដែលជាកម្មសិទ្ធិ លើកលែងតែមានការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ដោយ GFX។ លើកលែងតែមានការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់នៅទីនេះ មិនត្រូវបានចម្លង បង្ហាញ និង ចែកចាយ (នឹងមានសំណង ឬ បើមិនដូច្នេះទេ) ត្រូវបានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ រក្សាទុកសម្រាប់ការប្រើជាបន្តបន្ទាប់ ឬ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជារួម ឬ មួយផ្នែកតាមរបៀបណាមួយដោយគ្មាន ការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនរបស់ GFX។

បដិសេធ ការធានា និង ការកំណត់ការទទួលខុសត្រូវ

ព័ត៌មាននៅលើគេហទំព័រនេះត្រូវបានផ្តល់ជូន “ដូចដែលបានឃើញ”។ ក្រុមហ៊ុន GFX មិនធានាភាពត្រឹមត្រូវ នៃសម្ភារដែលបានផ្តល់ជូននៅត្រង់នេះ ដោយសង្កត់ថ្ងន់ ឬ បញ្ជាក់សម្រាប់គោលបំណងណាមួយជាក់លាក់ និង បដិសេធយ៉ាងជាក់ច្បាស់ចំពោះការធានា នៃការធ្វើជំនួញ ឬ ភាពសមស្រប សម្រាប់គោលបំណងជាក់លាក់មួយ។ GFX នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ ឬ ការខូចខាតដែលអាចបណ្តាលមកពីការស្ទាក់ស្ទើរដោយភាគីទីបី នៃព័ត៌មានណាមួយ ដែលអាចរកបានដល់អ្នកតាមរយៈគេហទំព័រនេះ។ ទោះបីជាព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ឱ្យអ្នកនៅលើគេហទំព័រនេះត្រូវបានបង្កើត ឬ ចងក្រងពីប្រភព ដែលយើងជឿជាក់ថា អាចជឿទុកចិត្តក៏ដោយ ក៏ GFX មិនអាច និងមិនធានាភាពត្រឹមត្រូវសុពលភាព ភាពទាន់ពេលវេលា ឬ ភាពពេញលេញនៃព័ត៌មាន ឬ ទិន្នន័យណាមួយ ដែលមានសម្រាប់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងណាមួយនោះទេ។ GFX ក៏មិនពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងនាយកចាត់ការបុគ្គលិក ឬ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ភាគីទីបីណាមួយ ដែលនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវ ឬ មានទំនួលខុសត្រូវណាមួយចំពោះការបាត់បង់ ឬ ការខូចខាតណាមួយ ដែលអ្នកទទួលបានក្នុងករណីមានការបរាជ័យ ឬ ការរំខានណាមួយដោយគេហទំព័រនេះ ឬ លទ្ធផលពីទង្វើ ឬ ការខកខានរបស់ភាគីណាមួយ ដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការបង្កើតគេហទំព័រនេះ ឬ ទិន្នន័យដែលមាននៅលើអ៊ីនធឺណិត ដែលអាចរកបានសម្រាប់អ្នក ឬ ពីមូលហេតុផ្សេងទៀត ដែលទាក់ទងនឹងការចូលរបស់អ្នក អសមត្ថភាពក្នុងការចូលប្រើ ឬ ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ ឬ សម្ភារៈទាំងនោះមិនថា មិនមែនជាកាលៈទេសៈ ដែលបណ្តាលឱ្យមានហេតុផលបែបនេះ អាចស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ GFX ឬ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ ដែលផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែក software ឬ សេវាកម្មទេ។

នៅក្រោមកាលៈទេសៈណាមួយក្រុមហ៊ុន GFX នឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះរាល់ការខូចខាត ដែលកើតឡើងដោយចៃដន្យពិសេសការផ្តន្ទាទោស ឬ គំរូដែលកើតឡើងពីការប្រើប្រាស់ ឬ មិនមានលទ្ធភាពប្រើវិបសាយនេះ ឬ ចំណែកណាមួយរបស់វា ដោយមិនគិតអំពីថា តើ GFX ត្រូវបានគេដឹងអំពីលទ្ធភាពនៃការខូចខាត ដែលកើតឡើងនោះទេ និងមិនគិតពីសំណុំបែបបទនៃសកម្មភាព, ថាតើនៅក្នុងកិច្ចសន្យា, ការទទួលខុសត្រូវ (រួមបញ្ចូលទាំងការធ្វេសប្រហែស) ការទទួលខុសត្រូវ ឬ បើមិនដូច្នេះទេ។

ព័ត៌មានដែលមាននៅក្នុងគេហទំព័រនេះគឺសម្រាប់តែគោលបំណងក្នុងការផ្តលព័ត៌មាន។ ដូច្នេះវាមិនគួរត្រូវបានចាត់ទុកថា ជាការផ្តល់ ឬ ការស្ទាបស្ទង់មតិដល់មនុស្សណាម្នាក់ នៅក្នុងដែនយុត្តាធិការណាមួយ ដែលការផ្តល់ជូន ឬ ការស្ទង់មតិនេះមិនត្រូវបានផ្តល់សិទ្ធិ ឬចំពោះមនុស្សណាម្នាក់ ដែលវាជាការខុសច្បាប់ ដើម្បីធ្វើការផ្តល់ជូន ឬ ការស្ទង់មតិនោះទេ ហើយក៏មិនត្រូវបានចាត់ទុកថា ជាការផ្តល់អនុសាសន៍ ទិញ, លក់ ឬបើមិនដូច្នេះទេ ដោះស្រាយជាមួយការវិនិយោគណាមួយ។ អ្នកត្រូវបានគេណែនាំយ៉ាងខ្លាំង ឱ្យទទួលបានដំបូន្មានការវិនិយោគឯករាជ្យ ហិរញ្ញវត្ថុ ច្បាប់ និង ពន្ធមុនពេលបន្តការវិនិយោគ។ មិនមានអ្វីនៅក្នុងគេហទំព័រនេះត្រូវបានអាន ឬ បកស្រាយថា ជាការផ្តល់ដំបូន្មានវិនិយោគលើផ្នែកនៃ GFX ឬ សាខាណាមួយរបស់វានាយកសាខាមន្ត្រី ឬ និយោជិត។

បដិសេធ ការធានា និង ការកំណត់ការទទួលខុសត្រូវ

  1. មានចំណេះដឹងលើឧបករណ៍វិនិយោគ,
  2. អាចទទួលយកហានិភ័យសេដ្ឋកិច្ចនៃការវិនិយោគ,
  3. យល់អំពីហានិភ័យដែលពាក់ព័ន្ធ និង
  4. ជឿជាក់ថា ការវិនិយោគសមស្របទៅនឹងគោលបំណងវិនិយោគ និង តម្រូវការហិរញ្ញវត្ថុជាក់លាក់។

អ្នកទស្សនាទាំងអស់ត្រូវបានណែនាំអោយអាន ដោយយកចិត្តទុកដាក់ នូវឯកសារបង្ហាញពីហានិភ័យ ដែលអាចរកបាននៅក្នុងផ្នែកឯកសារច្បាប់ នៃគេហទំព័រនេះ មុនពេលជាវសេវាកម្មណាមួយ ដែលផ្តល់ដោយ GFX។

ទំនាក់ទំនងទៅនឹងគេហទំព័រផ្សេងទៀត

ទំនាក់ទំនងទៅនឹងគេហទំព័រ ដែលមិនមែនជារបស់ GFX ត្រូវបានផ្តល់ជូនជាព័ត៌មានចង្អុលបង្ហាញអំពីប្រធានបទ ដែលអាចមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកប្រើប្រាស់នៅគេហទំព័រ GFX និង GFX មិនមានការគ្រប់គ្រងលើខ្លឹមសារ នៅលើគេហទំព័រមិនមែនជារបស់ GFX នោះទេ។ ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសទំនាក់ទំនងទៅវេបសាយដែលមិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយ GFX នោះយើងនឹងមិនធ្វើការធានាណាមួយ ដែលអាចបញ្ជាក់បាន ឬ ពាក់ព័ន្ធលើខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនោះ រាប់បញ្ចូលទាំងភាពត្រឹមត្រូវ ភាពពេញលេញការជឿជាក់ ឬ ភាពសមស្របរបស់វាសម្រាប់គោលបំណងជាក់លាក់ណាមួយ ក៏មិនត្រូវបានធានាដោយ GFX ផងដែរ។ គេហទំព័រ ឬ មាតិកាបែបនេះមិនគិតពីការអះអាងនៃការរក្សាសិទ្ធិ ឬ ការរំលោភបំពានផ្សេងទៀតនៃសិទ្ធិរបស់ភាគីទីបី ឬ ថាគេហទំព័រ ឬ មាតិកាបែបនេះគឺគ្មានមេរោគ ឬ ការចម្លងរោគផ្សេងទៀត។ ក្រុមហ៊ុន GFX មិនធានាពីភាពត្រឹមត្រូវនៃឯកសារនៅលើអ៊ីនធឺណិតទេ។ តំណភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រ ដែលមិនមែនជារបស់ GFX មិនបញ្ជាក់ការយល់ព្រម ឬ ការទទួលខុសត្រូវណាមួយចំពោះមតិយោបល់ គំនិតផលិតផល ព័ត៌មាន ឬ សេវាកម្មដែលផ្តល់នៅគេហទំព័របែបនេះ ឬ តំណាងណាមួយ ដែលទាក់ទងនឹងមាតិកា នៅគេហទំព័របែបនេះ។

សុវត្ថិភាព

ប្រសិនបើអ្នកទាក់ទងជាមួយ GFX តាមរយៈអ៊ីម៉ែល អ្នកគួរតែកត់សម្គាល់ថា សុវត្ថិភាពនៃអ៊ីម៉ែលអ៊ីនធឺរណែតមិនប្រាកដប្រជា។ តាមរយៈការផ្ញើសារអេឡិចត្រូនិចសម្ងាត់ ដែលអ្នកមិនបានទទួលយកហានិភ័យនៃភាពមិនច្បាស់លាស់ និង ភាពខ្វះខាតនៃការសម្ងាត់លើអ៊ីនធឺណិត។ អ៊ីនធឺណែតមិនមានសុវត្ថិភាព 100% ទេ ហើយនរណាម្នាក់អាចស្ទាក់ចាប់ និង អានព័ត៌មានលម្អិតរបស់អ្នកបាន។

ភាពឯកជន

រាល់ពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ដែលបានផ្តល់ជូន GFX នឹងត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅស្របនឹងគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន ដែលជាផ្នែកមួយមិនអាចបំបែកបាន នៃល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃពាណិជ្ជកម្ម។ ប្រព័ន្ធតាមដានវេបសាយក៏អាចប្រមូលទិន្នន័យលំអិតអំពីទំព័រដែលអ្នកបានចូលមើល របៀបដែលអ្នកបានរកឃើញគេហទំព័រនេះ និង ភាពញឹកញាប់នៃការបើកមើលជាដើម។ ព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានត្រូវបានប្រើ ដើម្បីកែលម្អមាតិកានៃគេហទំព័ររបស់យើង និង អាចត្រូវបានប្រើដោយពួកយើង ដើម្បីទាក់ទងអ្នក ដោយមធ្យោបាយសមស្របណាមួយ និង ដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវព័ត៌មាន ដែលយើងជឿថា អាចមានប្រយោជន៍ដល់អ្នក។