គុណសម្បត្តិ

លក្ខខណ្ឌជួញដូរដ៏អស្ចារ្យ
 • Spread ទាបចាប់ពី 1.7 * (EURUSD)
 • អានុភាពចូលផ្សារទទួលបានរហូតដល់ 1: 500
 • ឈ្មួញកណ្តាលនិង អ្នកការពារហានិភ័យត្រូវបានអនុញ្ញាត
 • សេវាកម្ម 6 ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍
 • ការអនុវត្តតាម ECN
 • គោលនយោបាយផ្លាស់ប្តូរដែលមានតម្លាភាព
ផលចំណេញដែលគ្មានដែនកំណត់
 • ការជួញដូររូបិយប័ណ្ណអន្តរជាត សន្ទស្សន៍ភាគហ៊ុន Commodities & CFDs
 • ទឹកប្រាក់បន្ថែម 100%
 • 30% បន្ថែម សម្រាប់ជួយសង្គ្រោះ
 • ការផ្សព្វផ្សាយគ្មានដែនកំណត់
 • ការបើកគណនីដោយឥតគិតថ្លៃ
 • ប្រតិបត្តិ្កការប្រកបដោយការប្រកួតប្រជែង
 • ការផ្តល់ជូនកម្មវិធីសហការរួម
ឧបករណ៍ពាណិជ្ជកម្មជាន់ខ្ពស់
 • ការវិភាគបច្ចេកទេស ដោយអ្នកជំនាញជួញដូរ
 • ដំណើរការការជួញដូរដោយផ្ទាល់ ជាមួយដោយការប៉ះមួយ (One Click Trading)
 • ពត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នៅក្នុងទីផ្សារ និង ការវិភាគ
 • ពត៌មានផ្សាយផ្ទាល់នៅលើ Facebook
 • ការវិភាគរបស់ធនាគារ
 • ទទួលបានសម្ភារៈអប់រំ ដោយឥតគិតថ្លៃ
 • គណនាការជួញដូរ និង ប្រតិទិនសេដ្ឋកិច្ច
 • ផ្ទេរប្រាក់ ដោយស្វ័យប្រវត្តិ – ដកប្រាក់ចំណេញភ្លាមៗ
ប្រភេទគណនីច្រើន
 • គណនីខ្នាតតូចពី $100
 • គណនីពិសេសពី $ 10,000
 • គណនីពិសេសសម្រាប់បទពិសោធពាណិជ្ជកម្មដ៏ល្អបំផុត
 • គណនី FIX ជួញដូរជាមួយនឹង Fixed Spreads
 • គណនី PAMM & MAM សម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងប្រាក់
 • គណនីសាកល្បងគ្មានហានិភ័យគ្មានដែនកំណត់
ជម្រើស PLATFORM
 • កម្មវិធី MT4 សម្រាប់ PC និង MAC
 • MT4 MultiTerminal
 • អ្នកជួញដូរតាមទូរស័ព្ទ iPhone
 • អ្នកជួញដូរតាម iPad
 • អ្នកជួញដូរតាមប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android
 • កម្មវិធី MT4 សម្រាប់ Smartphone នានា
ការជួញដូរដោយមានសុវត្ថិភាព
 • ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពីគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា
 • មូលនិធិរបស់អតិថិជនត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងគណនីដាច់ដោយឡែក