Daily Forex Outlook

ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកបានរក្សានៅជិតកម្រិតខ្ពស់រយៈពេលប្រាំពីរសប្តាហ៍កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍។ វិនិយោគិននឹងផ្តោតទៅលើទិន្នន័យផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនៅត្រីមាសទី 2 របស់អាមេរិកនៅថ្ងៃនេះ (+1.8% ប្រឆ្នាំ គិតជាត្រីមាស)។

ប្រាក់អឺរ៉ូបានជួញដូរជាមួយការប្រែប្រួលខ្លាំង ដែលបានកត់សម្គាល់ដោយតម្លៃទាប 1.1100 និងខ្ពស់នៅ 1.1187 មុនពេលបិទការជួញដូរប្រែប្រួលតិចតួចនៅតម្លៃ 1.1145។ ធនាគារកណ្តាលអឺរ៉ុបបានរក្សាអត្រាការប្រាក់មិនឱ្យផ្លាស់ប្តូរតាមការរំពឹងទុក។ លោក Mario Draghi ប្រធានធនាគារកណ្តាលអឺរ៉ុបបានថ្លែងថា ធនាគារកណ្តាលកំពុងពិនិត្យមើលជម្រើសរបស់ខ្លួនរួមទាំងការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ និង ការបន្ធូរបន្ថយការបោះពុម្ពលុយ ខណៈ “ទស្សនវិស័យកាន់តែអាក្រក់ទៅៗ”។ ទោះបីជាលោកបានបន្ថែមថា ហានិភ័យនៃវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចមានកម្រិតទាបក៏ដោយ។ ម៉្យាងទៀតសន្ទស្សន៍ការយល់ឃើញអាជីវកម្ម IFO របស់អាល្លឺម៉ង់បានធ្លាក់ចុះដល់ 92.2 នៅក្នុងខែកក្កដា (94.0 ដែលបានរំពឹងទុកហើយនៅក្នុងខែមិថុនា) ដែលជាកម្រិតខ្សោយបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2009។

ប្រាក់ផោនអង់គ្លេសបានធ្លាក់ចុះ 0.2% ត្រឹម 1.2454។ ប្រមុខអ្នកចរចាអ៊ឺរ៉ុបលោក Michel Barnier បានច្រានចោលនូវតំរូវការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី Boris Johnson ក្នុងការលុបចោលព្រំដែនប្រទេសអៀរឡង់។

USD / JPY បានកើនឡើង 0.5% ត្រឹម 108.68។ យោងតាមទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញថា តួលេខ CPI របស់ទីក្រុងតូក្យូបានកើនឡើង 0.9% ក្នុងខែកក្កដា។

ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ AUD / USD បានធ្លាក់ចុះ 0.4% ទៅ 0.6951 និង NZD / USD បានធ្លាក់ចុះ 0.7% ទៅ 0.6659។

USD/JPY Intraday: Watch 109.00 upside. The pair, as shown on a 30-minute chart, remains on the upside following a strong rebound from a low of 108.01 seen yesterday. Currently it is trading at levels around the ascending 20-period moving average, while the relative strength index stays above the neutrality level of 50, suggesting upward momentum for the pair. Intraday bullishness persists, and the pair is expected to advance toward 108.80 and 109.00 on the upside. Only a return to the key support at 108.45 would open a path toward 108.25 on the downside.

EUR/USD Intraday: Key resistance at 1.1165. The pair swung down to 1.1100 and then up to 1.1187 in a choppy session yesterday. Currently it has returned to the downside while being capped by the key resistance at 1.1165. Unless this key resistance is surpassed, intraday bearishness persists, and the pair should revisit 1.1125 and 1.1105 on the downside. However, a return to 1.1165 would bring about a bullish reversal and open a path toward 1.1185 on the upside.

AUD/USD Intraday: Further decline. The technical outlook of the pair is negative as the prices have recorded a series of lower tops and lower bottoms since July 19. Both declining 20-period and 50-period moving averages should pressure the prices lower. To sum up, as long as 0.6975 is not surpassed, expect a return to 0.6940. A break below of this level would trigger a drop to 0.6920. Alternatively, only a break above 0.6975 would turn the outlook to positive and call for a rebound with 0.6990 and 0.7005 as targets.

NZD/USD intraday: Rebound expected. The pair is trading above the key support level at 0.6645, which should limit the downside potential. The relative strength index has broken up the oversold level of 30, calling for a bounce. To conclude, as long as 0.6645 is not broken, look for a rebound with targets at 0.6687 and 0.6699 in extension. Alternatively, crossing below 0.6645 would open a path to 0.6624 on the downside.

GBP/USD Intraday: Under pressure. Although the pair posted a rebound from 1.2435, it is still capped by both declining 20-period and 50-period moving averages. The relative strength index stays below its neutrality level at 50, showing the lack of upward momentum for the prices. Hence, below 1.2470, expect another down leg with targets at 1.2435 and 1.2415 in extension. Only the other hand, breaking above 1.2470 would bring a bounce with 1.2500 and 1.2520 as targets.

USD/CHF Intraday: Further advance. The pair is holding the upside and is trading above both rising 20-period and 50-period moving average. The relative strength index is locating at the buying zone between 50 and 70, confirming a bullish outlook. To conclude, as long as 0.9890 holds on the downside, expect a rise with targets at 0.9930 and 0.9945 in extension. Alternatively, crossing below 0.9890 would trigger a return with 0.9870 and 0.9850 as targets.

USD/CAD Intraday: Target 1.3210. The pair remains on the upside after breaking above its previous trading range. Currently, the 20-period moving average has moved further above the 50-period one, while the relative strength index stays in the 50s, indicating a bullish bias. As long as the key support at 1.3135 holds, the pair should target 1.3185 and 1.3210 on the upside. Alternatively, a break below 1.3135 would trigger a pull-back to 1.3110.

EUR/JPY Intraday: Further advance. The pair has broken above a bearish trend line drawn from July 1. Currently, support is provided by the 20-period moving average, which has moved further above the 50-period one. The relative strength index stands firmly in the 60s, signaling that the bullish bias persists. Above the key support at 120.80, expect a further advance to 121.61 and 121.84. Alternatively, a break below 120.80 would trigger a pull-back to 120.41.

EUR/GBP Intraday: Upside prevails. The pair is trading within a bullish flag pattern. In fact, it remains at levels above the 20-period moving average, which has crossed above the 50-period one. The relative strength index stays above the neutrality level of 50, indicating a bullish bias. Unless the key support at 0.8923 is violated, the pair should proceed to 0.8991 and 0.9011 on the upside. Alternatively, below 0.8923, expect a return to 0.8889 on the downside.

ប្រភព៖ Dowjones Newswires

================================================================

មិនទទួលខុសត្រូវ ៖ រាល់ទិន្នន័យ និង ពត៌មានដែលបានផ្តល់ជូននេះ គឺជាគោលបំណងតែមួយគត់ដើម្បីជាជំនួយដល់អ្នកវិនិយោគិនឲ្យមានភាពឯករាជ្យក្នុងការធ្វើជំនួញ ហើយនេះមិនមែនជាការផ្តល់យោបល់ទាំងស្រុងទៅលើការវិនិយោគនោះទេ។ Goldfx Investment Co Ltd នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខាតបង់របស់អ្នកនោះទេ។

Leave a comment